Pigghuder

Codiacrinus sp. Navn: Codiacrinus sp.   

Lokalitet: Bundenbach, Tyskland  

Alder: Devon  

Plassering i utstillingene: Historisk monter; devon  

Vil du vite mer om denne fossilgruppen?  
[Faktaside om pigghuder]  

Andre pigghuder i utstillingen   
  

[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00