Brachiopoder

Brachiopoda indet. Navn: Brachiopoda indet.   

Lokalitet: Estland  

Alder: Ordovicium  

Plassering i utstillingene: Historisk monter; ordovicium  

Lagflate med brachiopoder, mosdyr- og trilobittrester.  

Vil du vite mer om denne fossilgruppen?  
[Faktaside om ordovicium-perioden]  

Andre brachiopoder i utstillingen   
  

[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00