Trilobitter

Paradoxides spinosus Navn: Paradoxides spinosus   

Lokalitet: Tsjekkia  

Alder: Mellom-kambrium  

Plassering i utstillingene: Trilobittmonteren  

Noen trilobitter fra tidlig kambrium har tallrike kroppsledd og liten hale (pygidium).  

Vil du vite mer om denne fossilgruppen?  
[Faktaside om trilobitter]  

Andre trilobitter i utstillingen   
  

[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00