Graptolitter

Glyptograptus teretiusculus Navn: Glyptograptus teretiusculus   

Lokalitet: Oslofeltet, Norge  

Alder: Sen ordovicium  

Plassering i utstillingene: Graptolittmonteren  

Her er en type bevart i sin opprinnelige form i svovelkis.  

Vil du vite mer om denne fossilgruppen?  
[Faktaside om graptolitter]  

Andre graptolitter i utstillingen   
  

[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00