Graptolitter

Didymograptus extensus Navn: Didymograptus extensus   

Lokalitet: Slemmestad, Røyken, Buskerud, Norge  

Alder: Tidlig ordovicium  

Plassering i utstillingene: Graptolittmonteren  

Horisontale 'grener' vokste ut fra to sider av vekstpunktet.  

Vil du vite mer om denne fossilgruppen?  
[Faktaside om graptolitter]  

Andre graptolitter i utstillingen   
  

[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00