Svamper

Stromatopora sp. Navn: Stromatopora sp.   

Lokalitet: Ringerike, Norge  

Alder: Silur  

Plassering i utstillingene: Svampmonteren  

En vanlig svamp i ordoviciske lag i deler av Oslofeltet.  

Vil du vite mer om denne fossilgruppen?  
[Faktaside om svamp]  

Andre svamper i utstillingen   
  

[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00