Muslinger

Ostrea sp. Navn: Ostrea sp.   

Lokalitet: Norge  

Alder: Kvartær  

Plassering i utstillingene: Bløtdyr-monteren  

Denne østersen er vanlig i Norge, og lever i dag opp til Trondheimsfjorden. Det er funnet rester av østers helt opp til Finnmark, og disse levde i tidligere (varmere) perioder.  

Vil du vite mer om denne fossilgruppen?  
[Faktaside om bløtdyr]  

Andre muslinger i utstillingen   
  

[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00