Stromatolitter

Stromatolitt Navn: Stromatolitt   

Lokalitet: Porsanger, Finnmark, Norge  

Alder: Prekambrium  

Plassering i utstillingene: Historisk monter; prekambrium  

Kambriske stromatolitter sett i snitt - legg merke til sammenvokste søyler.  

Vil du vite mer om denne fossilgruppen?  
[Faktaside om prekambrium]  

Andre stromatolitter i utstillingen   
  

[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00