Graptolitter

Rhabdinopora sp. Navn: Rhabdinopora sp.   

Lokalitet: Digermulhalvøya, Norge  

Alder: Ordovicium  

Plassering i utstillingene: Historisk monter; ordovicium  

En koloni der de hengende "grenene" er forbundet med laterale dissepimenter (tverrforbindelser). Denne graptolitten het tidligere Dictyonema.  

Vil du vite mer om denne fossilgruppen?  
[Faktaside om graptolitter]  

Andre graptolitter i utstillingen   
  

[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00