Graptolitter

Rhabdinopora flabelliforme Navn: Rhabdinopora flabelliforme   

Lokalitet: Tøyen, Oslo, Norge  

Alder: Tidlig ordovicium  

Plassering i utstillingene: Graptolittmonteren  

Hos denne frittsvevende typen vokste 'grenene' og thekene nedover. Den drev omkring i de ordoviciske havområdene så vi i dag finner den som fossil mange steder i verden. Denne graptolitten het tidligere Dictyonema, og definerer overgangen fra kambrium til ordovicium.  

Vil du vite mer om denne fossilgruppen?  
[Faktaside om graptolitter]  

Andre graptolitter i utstillingen   
  

[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00