Trilobitter

Asaphus sp. Navn: Asaphus sp.   

Lokalitet: Oslo, Norge  

Alder: Ordovicium  

Plassering i utstillingene: Historisk monter; ordovicium  

En av de vanligste trilobittene i ordovicium (Hukformasjonen) i Oslofeltet.  

Vil du vite mer om denne fossilgruppen?  
[Faktaside om trilobitter]  

Andre trilobitter i utstillingen   
  

[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00