Muslinger

Pecten sp. Navn: Pecten sp.   

Lokalitet: Hønefoss, Buskerud, Norge  

Alder: Kvartær  

Plassering i utstillingene: Bløtdyr-monteren  

Kamskjell fra kvartær. Under siste istid ble Norge presset ned av breene. Da isen smeltet sto havet der hvor vi nå finner tørt land. Deretter hevet landet seg fordi vekten av isen var borte. Derfor finner vi idag rester av både muslinger og snegler langt inne på land.  

Vil du vite mer om denne fossilgruppen?  
[Faktaside om bløtdyr]  

Andre muslinger i utstillingen   
  

[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00