Mennesker

Homo sapiens Navn: Homo sapiens   

Lokalitet: Altamira, nord-Spania  

Alder: Kvartær, Pleistocen  

Plassering i utstillingene: Menneskets utvikling  

Veggmalerier fra Altamira-grotten, laget av Cro-magnonmennesker under siste istid for ca 20 000 år siden.  

Vil du vite mer om denne fossilgruppen?  
[Faktaside om menneskenes utvikling]  

Andre mennesker i utstillingen   
  

Publisert 18. mai 2011 16:00