Trilobitter

Calymene sp. Navn: Calymene sp.   

Lokalitet: Gjerpen, Telemark, Norge  

Alder: Silur  

Plassering i utstillingene: Historisk monter; silur  

Calymene omfatter en gruppe med ganske små trilobitter, sjeldent over 5 cm lange. Finnes ofte i ordovicium- og silurlag i Oslofeltet.  

Vil du vite mer om denne fossilgruppen?  
[Faktaside om trilobitter]  

Andre trilobitter i utstillingen   
  

[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00