Snegler

Hormotoma sp. Navn: Hormotoma sp.   

Lokalitet: Stavnestangen, Ringerike, Norge  

Alder: Ordovicium  

Plassering i utstillingene: Historisk monter; ordovicium  

En snegle, som er vanlig i ordoviciske bergarter i Oslofeltet.  

Vil du vite mer om denne fossilgruppen?  
[Faktaside om bløtdyr]  

Andre snegler i utstillingen   
  

[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00