Trilobitter

Encrinurus sp. Navn: Encrinurus sp.   

Lokalitet: Tyrifjorden, Buskerud, Norge  

Alder: Silur  

Plassering i utstillingene: Historisk monter; silur  

Artene av Encrinurus har et skall tett besatt av "vorter" og får derfor et typisk prikkete utseende.  

Vil du vite mer om denne fossilgruppen?  
[Faktaside om trilobitter]  

Andre trilobitter i utstillingen   
  

[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00