Trilobitter

Cambropallas telesto Navn: Cambropallas telesto   

Lokalitet: Alnif, Anti-Atlas, Marokko  

Alder: Kambrium  

Plassering i utstillingene: Nyanskaffelser !  

Vil du vite mer om denne fossilgruppen?  
[Faktaside om trilobitter]  

Andre trilobitter i utstillingen   
  

[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00