Muslinger

Merceneria permagna
Navn: Merceneria permagna
Lokalitet: Florida, USA
Alder: Sen tertiær (pliocen)
Plassering i utstillingene: Nyanskaffelser !


Vil du vite mer om denne fossilgruppen? [Faktaside om muslinger]
Andre muslinger i utstillingen   
[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00