Beinfisk

Atractosteus strausi
Navn: Atractosteus strausi
Lokalitet: Messel, Tyskland
Alder: Tertiær, eocen
Plassering i utstillingene: Nyanskaffelser !


Vil du vite mer om denne fossilgruppen? [Faktaside om beinfisk]
Andre beinfisk i utstillingen   
[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00