Fugler

Ukjent fugleart Navn: Ukjent fugleart   

Lokalitet: Messel, Tyskland  

Alder: Tertiær, eocen  

Plassering i utstillingene: Nyanskaffelser !  

Vil du vite mer om denne fossilgruppen?  
[Faktaside om tidlige fugler]  

Andre fugler i utstillingen   
  

[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00