Snegler

Maclurites sp. Navn: Maclurites sp.   

Lokalitet: Norge  

Alder: Sen ordovicium  

Plassering i utstillingene: Bløtdyr-monteren  

En stor og ganske vanlig fossil snegle i ordoviciske bergarter i Oslofeltet.  

Vil du vite mer om denne fossilgruppen?  
[Faktaside om bløtdyr]  

Andre snegler i utstillingen   
  

[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00