Reptil

Krokodille Navn: Krokodille   

Lokalitet: Kina  

Alder: Jura  

Plassering i utstillingene: Reptilmonteren  

Hode av en krokodille, der underkjeven er løsnet.  

Vil du vite mer om denne fossilgruppen?  
[Faktaside om reptiler (krypdyr)]  

Andre reptil i utstillingen   
  

[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00