Beinfisk

Actinopterygii indet. Navn: Actinopterygii indet.   

Lokalitet:   

Alder: Jura?  

Plassering i utstillingene: Beinfiskmonteren  

Skjell av en beinfisk.  

Vil du vite mer om denne fossilgruppen?  
[Faktaside om beinfisk]  

Andre beinfisk i utstillingen   
  

[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00