Trilobitter

Trilobita indet. Navn: Trilobita indet.   

Lokalitet: Virginia, USA  

Alder: Midtre ordovicium  

Plassering i utstillingene: Fossiliseringsmonteren  

Forkislete trilobitter (kalkskallet har blitt erstattet med finkrystallin kvarts).  

Vil du vite mer om denne fossilgruppen?  
[Faktaside om fossilisering]  

Andre trilobitter i utstillingen   
  

[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00