Klosaks-dyr

Eurypterus sp. Navn: Eurypterus sp.   

Lokalitet: New York, USA  

Alder: Silur  

Plassering i utstillingene: Historisk monter; silur  

En liten sjøskorpion.  

Vil du vite mer om denne fossilgruppen?  
[Faktaside om sjøskorpioner]  

Andre klosaks-dyr i utstillingen   
  

[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00