Beinfisk

Gyracanthus sp. Navn: Gyracanthus sp.   

Lokalitet:   

Alder: Karbon  

Plassering i utstillingene: Beinfiskmonteren  

En piggfinnefisk  

Vil du vite mer om denne fossilgruppen?  
[Faktaside om beinfisk]  

Andre beinfisk i utstillingen   
  

[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00