Gnagere og haredyr

Hystrix sp. Navn: Hystrix sp.   

Lokalitet:   

Alder: Nålevende  

Plassering i utstillingene: Tannmonteren  

Hodeskalle og underkjeve av hule-piggsvinet, som er en gnager. Hos gnagerne vokser et par av de øvre og nedre fortennene hele livet. Hjørnetennene mangler og det er stort mellomrom uten tenner inn til kinntennene. Forjekslene ligner jekslene - sammen danner de et område for oppmaling av maten.  

Vil du vite mer om denne fossilgruppen?  
[Faktaside om fossile tenner]  

Andre gnagere og haredyr i utstillingen   
  

[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00