Partåete klovdyr

Hypertragalus sp. Navn: Hypertragalus sp.   

Lokalitet: Wyoming, USA  

Alder: Tertiær, Miocen  

Plassering i utstillingene: Monter med partåete klovdyr  

Fragmenter av overkjeve med kinntenner av et lite, partået klovdyr som levde for ca 20 millioner år siden.  

Vil du vite mer om denne fossilgruppen?  
[Faktaside om partåete klovdyr]  

Andre partåete klovdyr i utstillingen   
  

[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00