Klosaks-dyr

Baltoeurypterus tetragonophthalmus (Fischer) Navn: Baltoeurypterus tetragonophthalmus (Fischer)   

Lokalitet: Oesel, Saremaa, Estland  

Alder: Silur  

Plassering i utstillingene: Edderkoppdyr-monteren  

Hodet av en liten sjøskorpion.  

Vil du vite mer om denne fossilgruppen?  
[Faktaside om edderkoppdyr (klosaks-dyr).]  

Andre klosaks-dyr i utstillingen   
  

[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00