Pigghuder

Echinus sp. Navn: Echinus sp.   

Lokalitet:   

Alder: Nålevende  

Plassering i utstillingene: Pigghud-monteren  

Et regulært sjøpinnsvin uten pigger (til venstre) og med pigger (til høyre).  

Vil du vite mer om denne fossilgruppen?  
[Faktaside om pigghuder]  

Andre pigghuder i utstillingen   
  

[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00