Pigghuder

Holectypus corallinum Navn: Holectypus corallinum   

Lokalitet: Polen  

Alder: Jura  

Plassering i utstillingene: Pigghud-monteren  

Sjøpinnsvin.  

Vil du vite mer om denne fossilgruppen?  
[Faktaside om pigghuder]  

Andre pigghuder i utstillingen   
  

[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00