Graptolitter

Didymograptus indet. Navn: Didymograptus indet.   

Lokalitet: Tøyen T-banestasjon, Oslo, Norge  

Alder: Tidlig ordovicium  

Plassering i utstillingene: Graptolittmonteren  

En samling graptolitter.  

Vil du vite mer om denne fossilgruppen?  
[Faktaside om graptolitter]  

Andre graptolitter i utstillingen   
  

[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00