Trilobitter

Scutellum viator Navn: Scutellum viator   

Lokalitet: Marokko  

Alder: Sen devon  

Plassering i utstillingene: Trilobittmonteren  

En opphopning av haleskjold og andre kroppsdeler kan utgjøre mesteparten av en bergart.  

Vil du vite mer om denne fossilgruppen?  
[Faktaside om trilobitter]  

Andre trilobitter i utstillingen   
  

[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00