Trilobitter

Dalmanitina socialis Navn: Dalmanitina socialis   

Lokalitet: Tsjekkia  

Alder: Tidlig ordovicium  

Plassering i utstillingene: Trilobittmonteren  

Et stort antall hode- og haleskjold oppbevart i sandstein. Trilobitter forkommer hyppigst i kalk- og slamstein.  

Vil du vite mer om denne fossilgruppen?  
[Faktaside om trilobitter]  

Andre trilobitter i utstillingen   
  

[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00