Trilobitter

Megistaspis sp. Navn: Megistaspis sp.   

Lokalitet: Oslofeltet, Norge  

Alder: Tidlig ordovicium  

Plassering i utstillingene: Trilobittmonteren  

Sprekker langs svakhetslinjer eller sømmer (framhevet i hvitt) skiller kinnene fra resten av hodet under skallskiftet.  

Vil du vite mer om denne fossilgruppen?  
[Faktaside om trilobitter]  

Andre trilobitter i utstillingen   
  

[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00