Mosdyr

Fenestella sp. & Polypora sp.
Navn: Fenestella sp. & Polypora sp.
Lokalitet: Akseløya, Svalbard, Norge
Alder: Sen perm
Plassering i utstillingene: Mosdyr-monteren

Kolonier av Fenestella(til høyre) og Polypora (til venstre), oppbevart i en mørk silikarik skifer.

Vil du vite mer om denne fossilgruppen? [Faktaside om mosdyr (bryozoer)]
Andre mosdyr i utstillingen   
[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00