Mosdyr

Homotrypella sp. Navn: Homotrypella sp.   

Lokalitet: Ölj Myr, Gotland, Sverige  

Alder: Silur  

Plassering i utstillingene: Mosdyr-monteren  

Forkislede kolonier av bryozoer.  

Vil du vite mer om denne fossilgruppen?  
[Faktaside om mosdyr (bryozoer)]  

Andre mosdyr i utstillingen   
  

[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00