Brachiopoder

Terebratula sp. Navn: Terebratula sp.   

Lokalitet: Oslofjorden, Norge  

Alder: Nålevende  

Plassering i utstillingene: Brachiopodemonteren  

Armskjelettet kan ses i det ene skallet.  

Vil du vite mer om denne fossilgruppen?  
[Faktaside om brachiopoder]  

Andre brachiopoder i utstillingen   
  

[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00