Svamper

Sertularia sp. Navn: Sertularia sp.   

Lokalitet: Norge  

Alder: Nålevende  

Plassering i utstillingene: Svampmonteren  

En svamp som i dag lever langs Norges kyst.  

Vil du vite mer om denne fossilgruppen?  
[Faktaside om svamp]  

Andre svamper i utstillingen   
  

[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00