Planter

Psilophyton sp. Navn: Psilophyton sp.   

Lokalitet: Tristein, Sør-Trøndelag, Norge  

Alder: Devon  

Plassering i utstillingene: Historisk monter; devon  

Psilofytt. Bregnelignende plante som ikke dannet frø. Hadde tre-lignende strukturer i "stammen".  

Vil du vite mer om denne fossilgruppen?  
[Faktaside om fossile planter]  

Andre planter i utstillingen   
  

[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00