Brachiopoder

Pentamerus sp. Navn: Pentamerus sp.   

Lokalitet: Malmøya, Oslo, Norge  

Alder: Silur  

Plassering i utstillingene: Historisk monter; silur  

Pentamerus (til venstre) og Atrypa (til høyre) er begge vanlige brachiopoder i Oslofeltets siluravsetninger. Pentamerus opptrer ofte i store mengder, og danner massive kalksteiner ("Pentameruskalk").  

Vil du vite mer om denne fossilgruppen?  
[Faktaside om brachiopoder]  

Andre brachiopoder i utstillingen   
  

[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00