Trilobitter

Megistaspis sp. Navn: Megistaspis sp.   

Lokalitet: Fiskum, Norge  

Alder: Ordovicium  

Plassering i utstillingene: Historisk monter: ordovicium  

En av de største norske trilobittene. Gave fra A. K. Norborg og E. Kovacs.  

Vil du vite mer om denne fossilgruppen?  
[Faktaside om trilobitter]  

Andre trilobitter i utstillingen   
  

[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00