Nautiloidéer

Orthoceras sp. Navn: Orthoceras sp.   

Lokalitet: Ostøya, Norge  

Alder: Ordovicium  

Plassering i utstillingene: Historisk monter; ordovicium  

En vanlig rett blekksprut som ofte finnes i ordovisiske lag i Oslofeltet,- ortoceraskalken som nå inngår i Hukformasjonen.  

Vil du vite mer om denne fossilgruppen?  
[Faktaside om blekkspruter]  

Andre nautiloidéer i utstillingen   
  

[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00