Trilobitter

Illaenus sp. Navn: Illaenus sp.   

Lokalitet: Oslo, Norge  

Alder: Ordovicium  

Plassering i utstillingene: Historisk monter; ordovicium  

Illaenus har et typisk glatt skall, og hode- og haleskjoldet er nærmest bolle-formet.  

Vil du vite mer om denne fossilgruppen?  
[Faktaside om trilobitter]  

Andre trilobitter i utstillingen   
  

[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00