Pigghuder

Serocrinus sp. Navn: Serocrinus sp.   

Lokalitet: Holzmaden, Tyskland  

Alder: Jura  

Plassering i utstillingene: Historisk monter; jura  

En sjølilje med en godt oppbevart krone. Da dyret døde sank det ned i oksygenfattig (anoksisk) slam og ble derfor meget godt oppbevart.  

Vil du vite mer om denne fossilgruppen?  
[Faktaside om pigghuder]  

Andre pigghuder i utstillingen   
  

[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00