Amfibier

Micromelerpeton credueri Navn: Micromelerpeton credueri   

Lokalitet: Odernheim-Pfaltz, Tyskland  

Alder: Perm  

Plassering i utstillingene: Historisk monter; perm  

Vil du vite mer om denne fossilgruppen?  
[Faktaside om amfibier]  

Andre amfibier i utstillingen   
  

[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00