Beinfisk

Priscacara sp. Navn: Priscacara sp.   

Lokalitet: Wyoming, Nord-Amerika  

Alder: Tertiær  

Plassering i utstillingene: Historisk monter; tertiær  

Størrelse: L=15 cm  

En fisk i slekt med dagens abbor, med kraftige finner. Levde i ferskvann (elver og sjøer) hvor den spiste snegler og krepsdyr.  

Vil du vite mer om denne fossilgruppen?  
[Faktaside om beinfisk]  

Andre beinfisk i utstillingen   
  

[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00