Planter

Alethopteris sp. Navn: Alethopteris sp.   

Lokalitet: Mazon Creek, USA  

Alder: Karbon  

Plassering i utstillingene: Historisk monter; karbon  

Størrelse: H=ca. 5 m  

Frøbregne med store blader og spisse småblader. De ca 5 meter høye plantene levde i litt tørre sumpområder, i karbon og tidlig i perm. Slektsnavnet "Alethopteris" brukes om flere former med likt bladmønster, som ikke nødvendigvis er nært beslektet.  

Vil du vite mer om denne fossilgruppen?  
[Faktaside om fossile planter]  

Andre planter i utstillingen   
  

[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00