Gnagere og haredyr

Paleolagus sp. Navn: Paleolagus sp.   

Lokalitet: Utah, USA  

Alder: Kenozoikum  

Plassering i utstillingene: Historisk monter; tertiær  

Et nesten komplett skjelett av et haredyr.  

Vil du vite mer om denne fossilgruppen?  
[Faktaside om gnagere og haredyr]  

Andre gnagere og haredyr i utstillingen   
  

[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00