Reptil

Stylemus sp. Navn: Stylemus sp.   

Lokalitet: Badlands, Ohio, USA  

Alder: Tertiær, oligocen  

Plassering i utstillingene: Reptilmonteren  

Skilpaddeskjold.  

Vil du vite mer om denne fossilgruppen?  
[Faktaside om reptiler (krypdyr)]  

Andre reptil i utstillingen   
  

[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00